Pand Raak Schagen

Prijzen Flexplekken Schagen

Per dagdeel

Een dagdeel is 4 uur.
Er kan gewerkt worden tussen
8.00 en 13.00 uur of tussen 12.00 en 18.00 uur.

€ 20,-

Flexplek per dag

Een dag is 8 uur.
Er kan gewerkt worden tussen 8,00 en 18,00 uur.

€ 35,-

Strippenkaart IOX een dag

Flexwerken wanner je maar wilt.
Geldig tot een jaar na uitgifte.

€ 325,-

Flexplek abonnement

Een flexibele plek voor 4 (vooraf gereserveerde)
dagen per maand (maand abonnement)

€ 95,-

Vaste flexplek

Een vaste plek voor 5 dagen per week.
(maandabonnement)

€ 375,-

RESERVEER EEN FLEXPLEK
Whatsapp