Pand Raak Schagen

Vluchtelingenwerk

Stichting Vluchtelingenwerk Noordwest-Nederland

VluchtelingenWerk behartigt de belangen van vluchtelingen en ondersteunt vluchtelingen.

VluchtelingenWerk zet zich in voor asielzoekers, vluchtelingen en andere nieuwkomers in Nederland. Onze belangrijkste werkzaamheden zijn: ondersteuning bij de asielprocedure, hulp bij het leren van de taal, wegwijs maken in de samenleving en ondersteuning bij inburgering.

VluchtelingenWerk is de belangrijkste belangenbehartiger van vluchtelingen en asielzoekers in Nederland. Ons werk voor vluchtelingen als groep is gericht op zowel de overheid, de politiek, (landelijke) organisaties als het publiek. Wat doen we om het beleid te beïnvloeden en de positie van vluchtelingen te verbeteren?Inzet voor beter beleid

VluchtelingenWerk vindt dat alle vluchtelingen en asielzoekers recht hebben op een eerlijke asielprocedure, goede opvang en - als zij niet mogen blijven - op een veilige en duurzame terugkeer. Vluchtelingen die mogen blijven, moeten de kans krijgen om volwaardig deel te nemen aan de samenleving. Daarom zetten we ons ook in bij gezinshereniging, toegang tot geschikte huisvesting, inburgering, onderwijs/scholing en werk. Dit zijn belangrijke aspecten voor de duurzame bescherming van vluchtelingen in Nederland.

LEES MEERLEES MINDER

Team

No items found.

Contactgegevens

Vluchtelingenwerk

Loet 10

1741 BP

Schagen

Whatsapp